כניסה

האתר נמצא במצב קריאה בלבד​​​​​
לדף הבית
*האם הפניה אנונימית?
פרטים אודות התלונה
*תחום העבירה
*שם החברה נשוא התלונה
שם הנייר בבורסה
שמות המעורבים
חברות מעורבות נוספות במידה וקיימות
תקופת העבירה
*פירוט החשד
*האם זו פניה ראשונה או חוזרת בנושא זה
האם יש לך היכרות כלשהי עם גורמים הקשורים לעבירה?
אם כן מהי
על בסיס מה מבוסס החשד?
האם בידיך מסמכים מבססים נוספים?
*האם הפניה הועברה לגורמי אכיפה נוספים?
פרט את הגורמים אליהם הועברה הפניה וסטטוס הטיפול בפניה
פרטי יצירת קשר בחזרה
דואר אלקטרוני
טלפון נוסף
לתשומת לבכם : אם ברצונכם לשייך קבצים לפנייה, תוכלו לעשות כן לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפנייה

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים