כניסה

דף משוב

​שלום,

הטופס בעמוד זה מיועד להעברת משוב על אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך. 
ניתן להעביר באמצעותו פניות, בקשות, שאלות, מידע ותלונות לגבי האתרים ומערכות המידע.

כמו כן, שבחים והצעות הקשורים למידע ולאתרים בלבד.  
פניות שאינן קשורות לאתרים או למערכות המידע יש להעביר בטופס המתאים. 

בטופס זה ניתן לשלוח משוב על מערכות הרשות לניירות ערך.

מערכת*
שם
טלפון
דואר אלקטרוני
פרטים*

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים