כניסה

Innovation Hub
מידע על הפונה
*שם מלא (כולל שמות השותפים אם רלוונטי)
שם העסק
מדינת ההתאגדות
טלפונים ליצירת קשר
כתובת דוא"ל ליצירת קשר
כתובת אתר האינטרנט של העסק
האם אתה גורם מפוקח על ידי הרשות? אם כן, אנא פרט
האם למיטב ידיעתך, נעשתה פנייה בעבר לרשות בעניין היוזמה? אם כן, ציין מתי ולאיזו מחלקה.
מידע על היוזמה
מטרת התיאור היא לעזור לנו להבין את היוזמה שלך ואת המודל העסקי. נשמח אם תרחיב את התיאור בתשובות לשאלות שלהלן, השאלות הן מכווינות והמשך התהליך לא מותנה בתשובה עליהן. ניתן להשלים את תיאור היוזמה בהמשך הדיאלוג:
 • מיהם לקוחות היעד של המוצר/שירות (לדוגמא: לקוחות כשירים, לקוחות קמעונאיים, חברות
 • בעלות רישיון).
 • איזה יתרון מעניק המוצר ללקוחות?
 • מהם הסיכונים הכרוכים במוצר?
 • מהו המוצר ו/או השירות שיוצע ללקוחות?
 • איך, מתי ומי ישלם על השירות שיוצע ללקוחות? מהו המודל העסקי?
 • ככל שרלוונטי, עסקים אחרים שיהיו מעורבים ביוזמה.
 • באיזה שלב נמצאת כרגע היוזמה ומתי תאריך ההשקה הצפוי בישראל? (או זיקה אחרת לישראל)
 • האם על המוצר או השירות חלה גם רגולציה של רגולטור אחר?
 • האם המוצר או השירות משווק כרגע במדינה זרה או מורשה על ידי רשות רגולטורית בעולם?
 • האם היוזמה מלווה בייעוץ משפטי?
תאר בקצרה את היוזמה:
מידע רלוונטי נוסף:
סוגיות רגולטוריות
ככל שעשית בדיקה בנושא, נשמח אם תציין:
 • כיצד אתה חושב שהחוק או המסגרת הרגולטורית יחולו על היוזמה.
 • הבעיות הרגולטוריות, הידועות לך, שמצריכות פתרון.
איזה סוג סיוע אתה מבקש מה- Innovation Hub? אם אתה זקוק לסיוע במסגרת זמנים מסוימת, אנא ציין זאת.
אנא פרט:
לתשומת לבכם : אם ברצונכם לשייך קבצים לפנייה, תוכלו לעשות כן לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפנייה