כניסה

עו"ד ברוך לוברט

מונה שנית על ידי שר האוצר משה כחלון בתאריך 8 בינואר 2019.

משמש כיועץ המשפטי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. לפני כן, שימש כסגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד האוצר.

ליווה ועדות וצוותים שונים שעסקו בנושאים פיננסיים, ביניהם, הוועדה להגברת התחרותיות במשק ('ועדת הריכוזיות') והוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל ('ועדת אנדורן'),

כמו כן ליווה את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים ('ועדת שטרום') ואת הצוות להסדרת הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים.

בנוסף, היה חבר המועצה והמינהלה של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול וכן חבר הוועדה לבחינת החלוקה של מקורות המימון לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ('ועדת קפיטציה').

בין השנים 2002 עד 2005 כיהן כעוזר המשפטי של השופט יעקב טירקל בבית המשפט העליון.

בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במחשבים, תואר שני במשפטים ותואר שני במינהל עסקים למנהלים; כולם בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים