כניסה

ד"ר ליאור דוד-פור

​מונה על ידי שר האוצר ישראל בתאריך 20 בינואר 2021. דוד-פור הינו מנהל סיכונים פיננסים מוסמך, בעל דוקטורט בכלכלה בתחום המימון וניסיון מעשי של 12 שנים בשוק ההון לצד ידע תיאורטי רחב. בשנים האחרונות מעביר הרצאות במסגרת פורומים של הבנק העולמי וארגון ה-OECD בנושא ניהול חוב ואסטרטגיות מימון יעילות ואף העביר השתלמות מקצועית ליחידת החוב הסרבית. בעל ידע נרחב במערכות מידע ומודלים פיננסים מתקדמים.

החל מפברואר 2021 משמש כסגן בכיר לחשב הכללי המנהל את חטיבת המאקרו והתקציב. החטיבה אחראית בין היתר על תכנון, תחזית ומעקב על ביצוע תקציב המדינה וזאת לצורך השגת יעדי המאקרו פיסקאליים: גירעון ממשלתי, עמידה במסגרת ההוצאות, ניהול קופת הממשלה ומימון הגירעון.

בשנים 2017-2020 שימש כמנהל יחידת החוב הממשלתי האחראי על ניהול החוב הממשלתי בהיקף של כטריליון שקל, גיוסי החוב של המדינה בארץ ובחו"ל והקשר מול משקיעים וחברות הדירוג הבינלאומיות. בשנים 2017 -2018 שימש כדירקטור בחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ. מאמרים מעבודת הדוקטורט פורסמו במגזינים אקדמאיים. מאמר בנושא הדינמיקה של איגרות חוב וריביות בנקאיות פורסם בעיתון International Review of Financial Analysis ובנושא ריבית שלילית בעיתון Journal of Behavioral and Experimental Economics

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים