כניסה

חברי המליאה
מליאת הרשות מתכנסת, בדרך כלל, פעם בחודש. הרשות פועלת גם באמצעות ועדות. הוועדות הקבועות של הרשות הן: ועדות מליאת הרשות: ועדת פיקוח והסדרה; ועדת קנסות ועיצומים; ועדה לענייני גילוי ודיווח; ועדה לענייני השוק המשני. ועדות ניהול רשות: ועדת ביקורת; ועדת כספים.

ענת גואטה

 

רו"ח, עו"ד האני חאג' יחיא

 

עו"ד שלומית ברנע-פרגו

 

עו"ד פנינה גיא

 

ד"ר ליאור דוד-פור

 

רו"ח תמים סעד

 
 

ד"ר יוסי סעדון

 

עו"ד אריאל לאון גרופר

 
 

עו"ד אסתי פלדמן

 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים