כניסה

עו"ד שלומית ברנע-פרגו

מונתה לכהונה נוספת על ידי שר האוצר בתאריך 29 בנובמבר 2020. 

שלומית ברנע פרגו היא עו"ד מזה 30 שנה, ובעלת תואר ראשון ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.  
מאז 2003 היא מכהנת כיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, אחרי כ-4 שנים שבהן כיהנה כסגנית בכירה ליועץ המשפטי במשרד ראש הממשלה, ושנתיים שבהן כיהנה כיועצת המשפטית בפועל.  
בתקופת הממשלה ה-33 היא אחראית אף לייעוץ המשפטי למשרד לענייני מודיעין ולמשרד לנושאים אסטרטגיים. בתקופת הממשלה ה-32 היא הייתה אחראית לייעוץ המשפטי גם למשרד לאזרחים ותיקים, למשרד ההסברה והתפוצות, למשרד לענייני מודיעין, למשרד לנושאים אסטרטגיים, ולשרים ללא תיק במשרד ראש הממשלה. 
בשנים 1984-1998 עבדה עו"ד ברנע פרגו בשוק הפרטי, במשרדי עריכת דין שהתמחו במשפט מסחרי, מקרקעין, תאגידים, כינוסים ופירוקים, דיני עבודה, ודיני רשויות מקומיות, ועסקה בליטיגציה בתחומים אלו בכל הערכאות.  
משנת 2002 ועד 2014 כיהנה עו"ד ברנע פרגו כדירקטורית מטעם המדינה בחברת החשמל.  
בשנים 2005-2012 שימשה כיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון, ובשנים 2011-2014 כיו"ר ועדת אחריות תאגידית של הדירקטוריון.  

בשנים אלו הייתה עו"ד ברנע פרגו חברה בנוסף בוועדות דירקטוריון שונות, ובכללן ועדת מכרזים עליונה, ועדת כספים, ועדת ביטוח, ועדת רגולציה, ועדת ארגון, כח אדם ונהלים, ועדת פיתוח עסקי, וכן בוועדות איתור למינוי מנכ"ל החברה ולמינוי מבקר פנימי.  

עוד כיהנה עו"ד ברנע פרגו מטעם המדינה במועצת המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין בשנים 2003-2006, ומאז 2005 באסיפה הכללית של הקרן למורשת הכותל המערבי. עו"ד ברנע פרגו חברה באיגוד המבקרים הפנימיים ישראל, נציגת ראש הממשלה בוועדת פרס "א.מ.ת", בוועדת היגוי של פרויקט "תגלית", בוועדת ההיגוי של פרויקט "מסע", ובוועדת הבחירה של פרס "בראשית", וחברה בוועדה ציבורית בנושא בטחוני מטעם המשרד לענייני מודיעין.  

עו"ד ברנע פרגו מרצה מאז 1997 במסגרות אקדמיות ומקצועיות. היא פרסמה מאמר בנושא "חובת נאמנות ומילוי שליחות של נבחרי ציבור בארגוני עובדים ומעבידים" בשנתון משפט העבודה בחסות האקדמית של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, מאמר בנושא "גביית דמי טיפול מקצועי-ארגוני–האם פגיעה לגיטימית בזכויות יסוד", ב"מחקרי משפט" כתב עת של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן , ומאמר בנושא "ביקורת חיצונית על הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות וציבוריות" ב"תאגידים", כתב עת משפטי לענייני תאגידים, ניירות ערך והגבלים עסקיים. עו"ד ברנע פרגו מכהנת מטעם המדינה, מאז 04.2014, כחברה במליאת רשות ניירות ערך. 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים