כניסה

טפסי בקשה לרישום למגנא

לפניכם טפסי רישום לישויות חדשות המדווחות באמצעות מגנא ולחותמים האלקטרוניים מטעמם, טופס רישום למפיצי מידע, טופס בקשה לקבלת העתק נייר מאושר.

 • לא ניתן למלא את הטפסים דרך Chrome

  את טפסי הרישום יש להגיש באמצעות המייל magna_administration@isa.gov.il לבדיקה ואישור הרשות על תקינותם, בטרם שליחת מסמכי המקור למשרדי הרשות.

  בקשות יטופלו תוך שבעה ימי עסקים.

  * הבקשת יטופלו לפי סדר קבלה.

  **בקשה שתישלח לא באמצעות תיבת המייל הנ"ל, לא תטופל.

  *** נא רישמו בנדון הדוא"ל את שם החברה בגינה בקשת הרישום.

 • **** לקבלת טפסי רישום מונגשים יש לפנות לטלפון 02-6556446.


  שאלות יש לשלוח למייל magna_administration@isa.gov.il

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים