כניסה

מענה בנושאים רישום ישויות והארכות תוקף מורשים למערכות מגנא, הצבעות ויעל
 

רשות ניירות ערך מקפידה ומחויבת למתן מענה מהיר ומקצועי. לטובת שיפור השירות וייעול התהליך על הפונים בנושאים הקשורים להנפקות וחידוש תעודות (טוקן) למערכות מגנא, יעל והצבעות, לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת: magna_administration@isa.gov.il לצורך קבלת מענה בנושאים המפורטים להלן:

  1. רישום חברות ומורשים לראשונה למגנא.

  2. רישום מורשה חדש למגנא, יעל, ומערכת הצבעות (דיווח 301/ פ301)

  3. בקשה להארכת תוקף למורשה מגנא, יעל, ומערכת הצבעות קיים (311 / פ301)

  4. שאלות בנושאי דיווח טפסים במגנא.

לא ניתן לפנות טלפונית בנוגע לנושאים אלו.

תשומת לבכם, כי פניות יטופלו תוך 3 ימי עסקים.

כמו כן, יש לציין בנדון המייל את שם החברה, נושא הפנייה ומערכת הרלוונטית.  

תודה על שיתוף הפעולה,

מערכות מידע

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים