כניסה

מהי מגנא?

מגנא (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) היא מערכת לקליטתם והפצתם, דרך רשת האינטרנט, של מכלול הדיווחים הנדרשים מחברות הכפופות לפיקוחה של הרשות: חברות ציבוריות, חברות לניהול קרנות נאמנות, נאמנים, חתמים, חברות ייעוץ השקעות, חברות לניהול תיקי השקעות, ועוד. הפרוייקט רותם את תחום התקשורת האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים הכפופים לפיקוח הרשות. המערכת כוללת אתר אינטרנט המאפשר למדווחים להעביר דרכו לרשות את דיווחיהם - "אתר הדיווח", ואתר נוסף ("אתר ההפצה")  שנועד לאפשר לציבור הרחב לאחזר דיווחים אלו ולערוך בהם חיפושים. הדיווחים שמועברים דרך המגנא כוללים תשקיפים, דוחות תקופתיים, דיווחים מיידיים, טיוטות למינהן, דיווחי בעלי עניין ועוד. לכל אחד מהדיווחים קיים טופס מובנה שבאמצעותו מתבצע הדיווח.

המידע באתר הפצה מוצג באופן מיידי ושוויוני לרשות ציבור המשקיעים, תוך השגת חסכון כספי משמעותי לחברות המדווחות עקב ביטול חובת ההפצה הרחבה של עותקים מנייר וההוצאות הכרוכות בכך. כמו כן, המערכת מסייעת להגברת יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ונותנת כלים לציבור המשקיעים לבצע ניתוחים אנליטיים.

היעד המרכזי של המגנא הוא שיפור אמון המשקיעים וקרובם להשקעות בשוק ההון.

המערכת מוגנת באמצעי אבטחת המידע המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית ועושה שימוש, בחתימה אלקטרונית ברמה הגבוהה ביותר כפי שמוגדר בחוק חתימה אלקטרונית.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים