כניסה

הכנות נדרשות לצורך עבודה עם המגנא

- רישום מורשי החתימה ברשות ניירות ערך (באמצעות טפסי הבקשה לרישום ראשוני).

- את טפסי הרישום יש להגיש באמצעות המייל magna_administration@isa.gov.il לבדיקה ואישור הרשות על תקינותם, בטרם שליחת מסמכי המקור למשרדי הרשות.

- לאחר מילוי הטופס וחתימתו כנדרש, יש לשלוח את הטפסים החתומים במקור בדואר,  או באמצעות שליח, למשרדי הרשות. אין לשלוח את הטפסים בפקס. לשאלות לגבי מילוי הטופס יש לפנות במייל לכתובת magna_administration@isa.gov.il.

- הנפקת ורכישת תעודה אלקטרונית ואמצעי חתימה אלקטרונית – עם קבלת אישור הרשות למורשה החתימה יש לפנות לגורם המאשר לצורך הנפקת ורכישת תעודה אלקטרונית ואמצעי חתימה אלקטרונית.
פרטי הגורם המאשר: קומסיין - 03-6443620.

- בחלק מטפסי הדיווח נדרש לצרף לטופס הדיווח קובץ בפורמט PDF. על מנת ליצור קבצי צרופות מסוג PDF לטפסי הדיווח יש לרכוש את תוכנת PDF SKY המותאמת למערכת זו. פרטים לגבי התוכנה וביצוע רכישה בכתובת:  https://proservices.taldor.co.il  
שאלות בעניין זה יש להפנות למוקד ה-PDF בטלפון: 077-220-1165 שלוחה 3 או בדוא"ל ccps@taldor.co.il

- התקנת המגנא ע"ג המחשב המדווח בהתאם להנחיות שמופיעות להלן.

- לימוד תפעול המגנא

או לפנות לצדוק קינן בטלפון שמספרו 03-5661777 לקבלת הדרכה בתשלום. 

 

 

הנחיות טכניות

נא להפנות נספח זה לאחראי המחשוב בארגון

 • - מערכת הפעלה: Windows 10

 • הערות:

 • במערכת הפעלה 64 ביט יש להפעיל את Internet Explorer גרסת 32 ביט בלבד.

 • בחלונות 10 יש להשתמש ב-Internet Explorer בלבד. דפדפן EDGE לא נתמך.

 • - חיבור לאינטרנט (רצוי מאוד חיבור מהיר)

 • - יציאת USB (במקלדת/או במחשב). במידה ויציאת ה- USB נמצאת בדופן האחורית של המחשב, מומלץ לרכוש כבל מאריך ל- USB.

 • - דפדפן אינטרנט אקספלורר בגרסה 11.0 ע"ג המחשב

 • - אפשרות כתיבה לדיסק המקומי (אדמיניסטראטור מקומי על התחנה)

 • - רזולוציית מסך מינימלית 1280X1024

 • - קונפיגורציה של הדפדפן כך שיאפשר הורדה והפעלה של active-x מאתר מגנא

 • - יש לוודא כי מערכת האבטחה בארגונך תאפשר לגשת לאתר הדיווח של הרשות בפרוטוקול https.
  כתובת אתר הדיווח: https://filing.magna.isa.gov.il

 • - התקנת תוכנת PDF SKY כאמור לעיל.

 • לביצוע תהליך ההתקנה יש לקרוא ולבצע את ההנחיות באתר שכתובתו: http://install.magna.isa.gov.il/report

 • בכל שאלה/ תקלה או עניין ניתן לפנות למרכז התמיכה הטלפוני של המגנא בטלפון שמספרו: 077-2238333.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים