כניסה

תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התש"ס-2003
התקנות פורסמו ביום 12 במרס 2003(ח' באדר ב' התשס"ג) על פי תיקון 22 לחוק (ראו סעיף 1 א לעיל) ועניינן הסדרת פעילותו של מאשר חתימה לצורך הדיווח בידי גורם מדווח אל מערכת הדיווח האלקטרוני.
 
לצפייה בנוסח התקנות הקש כאן

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים