כניסה

תמיכה - סיוע למורשה הגישה
תמיכה בנושאים טכניים הקשורים במערכת יעל
 
מרכז התמיכה יפעל בימים א-ה בשעות 9:00-17:00 , למעט במועדי ישראל.
 
המרכז יתמוך בציבור מורשי הגישה בכל הנוגע לבעיות תפעוליות וטכניות הקשורות בהפעלת המערכת.
 
טלפון: 077-2238333

 

התמיכה בנושא התוקן והתעודה האלקטרונית – מאשר חתימה שהנפיק את התעודה
 
קומסיין - טלפון: 03-6443620 או 8770 * שלוחה מספר 3 תמיכה טכנית
 
שאלות בנושא הליך הרישום למערכת - רשות ניירות ערך
 

שאלות יש לשלוח למייל magna_administration@isa.gov.il

עזרה באתר
 
במסך הראשי באתר (בתחתית המסך) קיימת קישורית לתפריט "עזרה" לחיצה על הקישורית תגרום
 
להצגת מסך ובו פרטים הקשורים בתמיכה.

 

לביצוע תהליך ההתקנה יש לקרוא ולבצע את ההנחיות באתר- לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים