כניסה

מהי מערכת יעל?

מערכת יעל מאפשרת לעובדי הרשות לשלוח מסרים חתומים אלקטרונית לתיבת דואר של חברה/חברות במערכת, וזאת בדרך מאובטחת ומתועדת. נציגי החברה המורשים יכולים לגשת לתיבת הדואר במערכת באמצעות דפדפן אינטרנט ושימוש ב- token ולמשוך את המסר.

מערכת יעל משתלבת בפרוייקט "מערכת ההצבעות" ותשמש כערוץ מאובטח להעברת תוצאות ההצבעה האינטרנטית ממערכת ההצבעות לחברה מזמנת האסיפה. שתי המערכות נמצאות תחת מעטפת אבטחת המידע של מגנא.

מערכת זו מושתתת על הטכנולוגיות העדכניות והמתקדמות ביותר וניתנים בה פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות, כולל זיהוי חד ערכי של מורשי הגישה לתיבות הדואר, אבטחת המידע וטיפול בחתימה האלקטרונית.

עקרונית, המערכת היא פלטפורמה המתבססת על חוק חתימה אלקטרונית אשר הליך חקיקתו והתקנת התקנות מכוחו הושלם, ואשר עקרונותיו מבטיחים ודאות בקבלת המסמך כפי שנשלח, ודאות בקבלתו על ידי הנמען הרצוי וודאות לגבי אי הגעתו לגורמים אחרים מהנמען הרצוי. מנגנון דומה לזה קיים כבר עתה בתקנות סדר הדין האזרחי ביחס להמצאת מסמכים לבתי המשפט, אולם ההסדר שבמסגרתו מופעלת מערכת יעל הוא מקיף ומלא יותר ומחייב את ציבור הנמענים שהוגדר בו לעשות שימוש בפלטפורמה זו; כלומר, להיכנס בתדירות שתקבע בהסדר לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח ולבדוק אם התקבלו באמצעותה מסמכים מהרשות. חיוב זה מאפשר לכונן חזקה לכאורה לפיה המסמך התקבל על ידי הנמען. 

כדי להיכנס לתיבות הדואר במערכת יעל יש להקיש את הכתובת הבאה: https://yael.isa.gov.il.

המערכת עלתה לאויר ב 13/02/2013 ובמועד זה נכנסו לתוקף גם תיקון 38 לחוק ניירות ערך והתקנות לפיו.

הכניסה אפשרית רק עם אסימון (Token) מתאים.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים