כניסה

מידע לבעלי תעודת זהות חכמה

החל מתחילת שנת 2017 ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. שימוש בתעודת זהות חכמה *מיתר את הצורך בקבלת מספר זיהוי וקוד אישי מחבר הבורסה (הבנק).

על מנת לעשות שימוש בתעודת זהות חכמה נדרש להכניס את התעודה לקורא הכרטיסים ולהכנס לאתר ההצבעות בכתובת: https://votes.isa.gov.il

שימו לב בעל התעודה נדרש לדעת את הסיסמה לתעודה על מנת לבצע את הזיהוי. סיסמה זו נמסרה לבעל התעודה במועד הנפקת תעודת הזהות החכמה.

 מידע על התקנת דרייבר מתאים, רכישת קורא כרטיסים חכמים, ואתר בדיקת תעודת זהות חכמה ניתן לראות באתר של רשות האוכלסין בלינק הבא:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/software_smartid

* בשלב ההרצה של היישום לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס חכם באסיפה בה יש למשתמש מספר חשבונות בהם מוחזקים ני"ע.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים