כניסה

מערכת ההצבעה האלקטרונית

רשות ניירות ערך השלימה את הקמת מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר שהשקיעה משאבים וזמן רב בהקמתה כשרות למשקיעים בשוק ההון, וכצעד נוסף בשמירת עניינם.

המערכת עלתה לאוויר ב 17 ליוני 2015.

משקיעים – בעלי מניות, כתבי אופציה, יחידות השתתפות וכתבי התחייבות, יכולים להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע באמצעות האינטרנט. מערכת ההצבעות נועדה להוסיף על הדרכים הקיימות כיום למחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות, וייחודה הוא בקלות השימוש בה ובנגישותה.

החל מתחילת שנת 2017 ניתן להצביע תוך שימוש בטלפון הנייד. כמו כן ניתן להזדהות במערכת בעזרת תעודת זהות חכמה. במקרה זה אין צורך לקבל מחבר הבורסה מספר זיהוי וקוד גישה. 

החל מ 2020 ניתן להרשם ליישום "הצבעות אישי". הצבעות אישי מאפשר לך להגדיר כללים לקבלת הודעות על עדכונים לאסיפות, יל פתיחה ועל סגירה של תיבות הצבעה

 

התהליכים המרכזיים במערכת

 

 מידע לתאגיד מזמן האסיפה

 

מידע למצביע מורשה

 

מידע לבעלי תעודת זהות חכמה

 

שאלות ותשובות

 

חוקים תקנות וכללים

 

חדשות מערכת ההצבעות

 

 

לאתר מערכת ההצבעות

  

מידע על אסיפות במערכת ההצבעות

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים