כניסה

התהליכים המרכזיים במערכת

- חברה מדווחת במגנא על כינוס אסיפה (כולל מועד קובע, מועד אסיפה, ניירות זכאים, נושאי ההצבעה וכדו');

- חבר הבורסה קולט את דיווח מגנא על כינוס אסיפה;

- בתום המועד הקובע, חבר הבורסה מעביר דרך ממשק למערכת ההצבעות פרטים על מחזיקי ניירות הערך הרלוונטיים לאסיפה (פרטי זיהוי, קוד גישה ייחודי למערכת ההצבעות עבור אותו מחזיק לאותה אסיפה, פרטים על הנייר המוחזק ופרטים על כמות ההחזקות);

- בתום המועד הקובע, חבר הבורסה אמור להפיץ למחזיקי ניירות הערך, מידע על האסיפה כפי שדווח במגנא (מידע על עצם קיום האסיפה ומועדה, נושאי האסיפה, כתבי הצבעה וקוד גישה ייחודי עבור השתתפות בהצבעה אלקטרונית באותה אסיפה);

- בתום המועד הקובע, מערכת ההצבעות מייצרת, מתוך דיווח מגנא על כינוס האסיפה, דף הצבעה באתר ההצבעות עבור אותה אסיפה ספציפית. בדף זה יוצגו נושאי ההצבעה כפי שדווחו ע"י החברה במגנא;

- מתום המועד הקובע ועד מועד סיום ההצבעה האינטרנטית (שש שעות לפני מועד האסיפה), מערכת ההצבעות מאפשרת  למחזיק ניירות הערך להיכנס למערכת (תוך הזדהות ושימוש באותו קוד גישה ייחודי)  ולהצביע / לשנות הצבעה קודמת;

- מערכת ההצבעות מעבירה לחברה שש שעות לפני תחילת האסיפה, דרך מערכת דואר  אלקטרוני מאובטח (מערכת יעל), את תוצאות האסיפה האינטרנטית (העברה שש שעות לפני מועד האסיפה מיועדת גם על מנת שהחברה תוכל לקבוע האם יש קוורום לקיום האסיפה);

- אסיפה שנסגרה, יכול שתפתח שוב להמשך הצבעה באינטרנט במקרים בהם החברה דיווחה על דחיית אסיפה או אסיפת המשך. למשל במקרים של העדר קוורום או קביעת אסיפת המשך בשל המשך דיון בנושאים שטרם נדונו באסיפה המקורית.

- בסיום התהליך נשמרים נתוני האסיפה האינטרנטית ותוצאות ההצבעה  האינטרנטית.

לתיאור ויזואלי של התהליכים המרכזיים במערכת הקלק כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים