כניסה

מחלקת מערכות מידע

תפקידיה של המחלקה כוללים פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת עבור הרשות, לצורך ביצוע תפקידי מנהליה ועובדיה, עבור הגופים המפוקחים ועבור הציבור הרחב, לפי תוכניות העבודה שנתיות. המחלקה שותפה בקביעת  אסטרטגית המחשוב של הרשות ומבצעת אותה. המחלקה היא זו המזהה את הצרכים ויוזמת פרויקטים המיועדים לענות על צרכים אלו ולתת להם מענה מחשובי.

המחלקה אחראית לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המחשוב הבאות:

 1. מערכת הדיווחים האלקטרוניים ("מגנא"), המשמשת את כלל המדווחים בשוק ההון, את הציבור הרחב ואת עובדי הרשות;

 2. מערכת הצבעות אלקטרוניות המסייעת למחזיקים בני"ע להשתתף באסיפות של התאגיד שבניירותיו הם מחזיקים;

 3. מערכת הארכיון הממוחשב, הדואר האלקטרוני, ניהול משימות, יומנים ופנקסי כתובות;

 4. אתר האינטרנט של הרשות;

 5. המערכת התפעולית, הכוללת את מירב המידע בנושאים השונים המטופלים על ידי הרשות - נתונים על תאגידים, קרנות נאמנות, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, נתונים המשמשים מחקר כלכלי ,ונתוני הנהלת חשבונות;

 6. מערכת מידע לניהול חקירות ("אגאתה"), המשמשת את מחלקות האכיפה;

 7. מערכת הפיקוח על זירות סוחר;

 8. מערכת יעל לשליחת דוא"ל מאובטח מהרשות לגופים המפוקחים;

 9. מערכת BI המשמשת Data Wharehouse לנתוני מסחר, ומסייעת בפיקוח על המסחר ואיתור חריגים;

 10. מערכת  ERP לחשבות;

 11. מערכות לניהול המשאב האנושי;

 12. פורטל ארגוני;

 13. מערכות נוספות יעודיות;  ועוד.

תחום נוסף המטופל על ידי המחלקה הוא תשתיות ותוכנות תשתית: רכישת מחשבים אישיים ותחזוקתם ותוכנות מדף רלוונטיות, רכישת שרתים ותחזוקתם, רשת התקשורת הפנימית וקווי התקשורת החיצוניים, כולל קווים לספקי אינטרנט וקו המקשר את המשרדים בירושלים ובתל אביב, ומאפשר שיתוף מידע מלא בכל המערכות בין המשרדים באתרים השונים ; אבטחת מידע של כל המערכות, תקשורת טלפוניה, קווי הטלפון ומרכזיות ; תפעול ומתן שירות למדפסות, אספקה והתקנה של ציוד מתכלה מכל הסוגים, ועוד.

המחלקה כפופה למנהל הכללי של הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים