כניסה

ייעוץ משפטי
הייעוץ המשפטי ברשות מופקד על כל ההיבטים המשפטיים של פעילותה ובראשו ניצב היועץ המשפטי לרשות.
 
משפטני הרשות מצוותים למחלקות השונות, מלווים את פעילותה היעודית השוטפת של הרשות ועוסקים בהכנת חקיקה וחקיקת משנה.
 
עורכי הדין של הרשות עוסקים בבדיקת תשקיפים ודוחות של חברות ושל קרנות נאמנות ובטיפול בדוחות מידיים על פי תקנות ניגודי עניינים, תקנות, הקצאות פרטיות ותקנות הצעת רכש. עוד משתתפים עורכי דין ברשות בהסדרת פעילות הבורסה ובפיקוח ובהסדרה של פעולתם של יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ולוקחים חלק בהליך ההתייעצות שמקיימות רשויות המדינה עם הרשות, מקום שהדבר נדרש על פי חוק.
 
בנוסף עוסק היעוץ המשפטי בכל יתר הנושאים הנוגעים לניהול ענייני הרשות, הן במישור תפקידיה וסמכויותיה על פי החוק והן במישור הכללי (חוזים, מכרזים וכו') לרבות ייצוג הרשות בפני בתי משפט בעניינים מסוימים ובליווי הליכים אזרחיים שהרשות צד להם  והמטופלים על ידי פרקליטות המדינה או גורמי ייצוג אחרים.
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים