כניסה

מחלקת השקעות

מחלקת השקעות (לפירוט בעלי התפקידים במחלקה ודרכי ההתקשרות עמם לחץ כאן) אמונה על הפיתוח, הענקת רישיונות, פיקוח ואסדרה של ענפי קרנות הנאמנות, ייעוץ ההשקעות, שיווק ההשקעות וניהול התיקים, נותני שירותי מידע ונותני שירותי תשלום. פעילותה של המחלקה כולל הבאת לידי מימוש של הכלה פיננסית, הנגשה והתאמה של השירותים והמוצרים, ובכללם השקעות בשוק ההון לצרכן הסופי.

מערכי המחלקה

  1. יחידת רישוי ונותני שירותי מידע פיננסי ושירותי תשלום – עוסקת באסדרת תחום נותני שירותי מידע פיננסי ונותני שירותי תשלום. היחידה מעניקה רישיונות ומפקחת על הגורמים בשווקים אלה. האסדרה נועדה להנגיש לאזרחי ישראל מגוון שירותים פיננסיים מתקדמים, שיסופקו על ידי שחקנים חדשים, חוץ בנקאיים במטרה לעודד תחרות בתחומי הבנקאות.

  2. יחידת פיקוח על מוצרים פיננסים – עוסקת באסדרת תחום ניהול קרנות הנאמנות, בדיקת תשקיפים ודיווחים של הקרנות, פרסום חוזרים, טיפול בהיבטי ממשל תאגידי, מתן אישורים למינוי מנהל קרן ונאמן לקרן ומתן היתרי שליטה לקרנות ופיקוח על גורמים אלה.

  3. יחידת פיקוח על בעלי רישיון – עוסקת במתן רישיונות ובפיקוח על אלפי בעלי הרישיון לפי חוק הייעוץ – יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים, במטרה לוודא התנהלות הוגנת ומקצועית כלפי הלקוחות.

  4. יחידת הייעוץ המשפטי – מרכזת את הפעילות המשפטית של המחלקה.

  5. יחידה לפיתוח חדשנות פיננסית – עוסקת במחקר מוצרים ושירותים פיננסים לשם פיתוח שוק, והעמקתו בכל הנוגע למוצרי השקעה ולשירותים פיננסיים חדשים.

  6. יחידה לטכנולוגיה ולניתוח נתונים – מרכזת את הטיפול במידע, במחשוב תהליכים ובכל ההיבטים הטכנולוגיים של פעילות המחלקה, לרבות היבטים טכנולוגיים של פיתוח שוק ופיקוח.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים