כניסה

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות
פרקליטות רשות ניירות ערך, היושבת בפרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה), הוקמה מתוך שאיפה לרכז משאבים וכוחות מקצועיים שיאפשרו מלחמה בהון השחור ובעבריינות הצווארון הלבן וקביעת נורמות ענישה והתנהגות בתחום זה באמצעות דיני המס השונים וחוקים רלוונטיים אחרים.
 
עם התפתחות שוק ההון והיעדר אכיפה הולמת שתגן על ציבור המשקיעים, הורחב תחום עיסוקה של פרקליטות רשות ניירות ערך (מיסוי וכלכלה) והוחלט כי היא תרכז את התחום ותטפל בו באופן בלעדי באמצעות חוק ניירות ערך ושאר החוקים הנוגעים לעניין, בין במישרין ובין בעקיפין.
 
פרקליטות רשות ניירות ערך מתמחה בניהול תיקים כלכליים גדולים, מורכבים ועתירי מסמכים.
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים