כניסה

רישום לפורום

השתתפות בפורום היא וולונטרית ואינה משפיעה על הרגולציה והחובות החלות על הגופים המפוקחים שנציגיהם משתתפים בו. בנוסף אין לראות בהקמת הפורום, בפעילותו או בזהות החברים בפורום משום חיווי דעה כלשהי מצד הרשות בנוגע לפעילות הגופים  שישתתפו בו או טיב ההשקעה בהן.

תאגידים מדווחים, מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים המעוניינים להצטרף לפורום לקידום איזון מגדרי, כמו גם גופים נוספים להם פעילות בעלת זיקה לנושא, מוזמנים לפנות בדוא"ל:

plus35@isa.gov.il​​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים