כניסה

שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע

המחלקה הבינלאומית מייחסת חשיבות רבה לשילובה של הרשות בתהליכי שיתוף פעולה בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך כאמצעי חיוני להשגת יעדי האכיפה של הרשות. מספר גדל והולך של חקירות שמנהלת הרשות מחייבות קבלת מידע ופעילות מחוץ לישראל, ועל מנת להשיג תוצאות אופטימליות, המחלקה פועלת באופן שוטף מול רשויות חוץ שהינן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה (MMoU) של ארגון יוסק"ו (הסכם יוסק"ו). 

ההשתייכות להסדר הפועל במסגרת הסכם יוסק"ו הוא אחד המרכיבים המשמעותיים בפעילות האכיפה של הרשות. נכון להיום, חתומות על ההסכם יותר מ-100 רשויות, רבות מהן מהחשובות והמובילות בעולם, כגון ארה"ב, קנדה, אנגליה, צרפת, גרמניה, יפן, סין, ברזיל, הודו ואוסטרליה. 

עיקרי הסכם יוסק"ו והצדדים להסכם

1. הסיוע והחלפת המידע בין הרשויות ייעשו לשם אכיפה ופיקוח של חוקי מדינת הרשות אשר ביקשה את המידע. הסיוע יהיה באיסוף, תפיסה והעברה של מידע ומסמכים לרשות החוץ, וכן בחקירה וגביית עדויות ממי שקיים לגביו חשש להפרה של חוקי ניירות הערך של מדינת רשות החוץ.

2. שיתוף הפעולה בין הרשויות ייעשה בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על כל אחת מהרשויות.

3. הסיוע יינתן, בין השאר, לצורך חקירה ואכיפת חוקים הקשורים לנושאים הבאים:

א. מידע פנים, מניפולציית שוק, דיווח כוזב;

ב. רישום, הנפקה, הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח הקשורות אליהן;

ג. מתווכי שוק, ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים, השקעות משותפות, ברוקרים, דילרים וסוכני העברה (transfer agents);

ד. שוקים, בורסות וגופי סליקה ותשלומים;

4. תוקף ההסכם הינו בלתי מוגבל, אך כל רשות רשאית לסיים את ההסכם בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום. 

להסכם יוסק"ו לחץ כאן  

הסכם יוסקו המורחב

מאז הצטרפה רשות ניירות ערך להסכם יוסק"ו, בשנת 2006 (ההסכם עצמו קיים מ- 2002) חלו שינויים רבים בשווקים הפיננסיים. ביניהם, שינויי רגולציה ושינויים טכנולוגיים נרחבים.  במהלך השנים גדל גם מספר בקשות הסיוע המועבר בין הרשויות מ - 56 בקשות בשנת 2003 לאלפי בקשות כיום.

לפיכך, הוחלט ביוסק"ו על נוסח מורחב להסכם, הכולל חמש סמכויות חדשות, שבהן יידרשו הרשויות החתומות לספק סיוע, והן: העברת מסמכי ביקורת; חיוב הגעה לעדות; הקפאת נכסים (או סיוע בכך); אספקת נתוני טלפוניה; ואספקת נתוני אינטרנט.

חתימתה של הרשות על ההסכם המורחב התאפשרה לאחר עבודת מטה נרחבת שבוצעה על ידי המחלקה הבינלאומית ופיתוח עסקי, אשר ניהלה שיח אינטנסיבי עם ועדות המומחים של יוסק"ו, אשר ביצעו בדיקה קפדנית באש לעמידתן של הוראות הדין הישראלי בסטנדרטים המתאימים, לאור דרישות ההסכם המורחב.

בכך מצטרפת הרשות לקבוצה נבחרת של  רשויות ניירות ערך בעולם החתומות על ההסכם המורחב,  לרבות, ארה"ב, הונג קונג, אנגליה, סינגפור, אוסטרליה.

לנוסח המורחב לחץ כאן

לרשימת החתומים על ההסכם המורחב

בקשות לסיוע וחיקורי דין בין הרשות לרשויות חוץ

המחלקה הבינלאומית מרכזת את הטיפול השוטף בפניות נכנסות מרשויות חוץ ואת הפניות היוצאות מהרשות אל רשויות חוץ. בקשות סיוע להעברת מידע וסיוע בחיקורי דין נעשו ישירות בין הרשות לבין רשויות החוץ החתומות על הסכמי שיתוף הפעולה, ומקום שלא קיים הסכם - באמצעות המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998.

במסגרת הטיפול בבקשות הסיוע, מארגנת המחלקה, בשיתוף עם מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר - חיקורי דין בחו"ל. בשנים האחרונות שלחה הרשות עשרות בקשות סיוע לרשויות זרות לקבלת מידע ולסיוע בחיקורי דין במסגרת ההסכמים. בנוסף, טיפלה המחלקה בעשרות בקשות דומות שהגיעו מרגולטורים זרים.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות