כניסה

ארגון IOSCO

הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך IOSCO ("יוסק"ו") הוא הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך. נמנים עליו יותר מ-200 חברים מכ-115 מדינות בעולם. הארגון פועל לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.

עקרונות יוסק"ו זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים ובהערכות פיננסיות של גופים בינלאומיים, כגון דוחות קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי וה-G20,וכן כבסיס לאסדרה, פיקוח ואכיפה פיננסית ברמת המדינות (state-level). בארגון חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך, והוא הקובע את סדר היום בקרב רגולטורים בעולם ניירות הערך.

בשנים האחרונות הרחיבה רשות ניירות ערך את השתתפותה בקבוצות העבודה והוועדות של IOSCO והיא לוקחת כיום חלק משמעותי ופעיל בפורומים הבאים במסגרת הארגון:

מפגשי IOSCO MMoU Screening Group: מאז הצטרפותה כחברה בפורום זה בשנת 2007, נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של חברות ביוסק"ו המבקשות להתקבל כצד להסכם הרב-צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ("הסכם יוסק"ו"). דיוני הקבוצה עוסקים בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית של המועמדות להצטרפות להסכם אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון.

ועדה C1, העוסקת בחשבונאות, ביקורת וגילוי: הועדה פועלת לשיפור תקני חשבונאות וביקורת, והעצמת האיכות והשקיפות של המידע שהמשקיעים מקבלים מחברות רשומות, כולל מוסדות פיננסיים. הרשות חברה בוועדה זו ופועלת במסגרת קבוצת העבודה בנושאים המרכזיים בתחומי הגילוי הפיננסי בזירה הבינלאומית.  

ועדה C3, העוסקת בתחום המתווכים הפיננסיים: הוועדה עוסקת בקידום ההגנה על המשקיעים ויעילות השוק באמצעות המלצותיה לפיקוח על מתווכים פיננסים, ובין היתר בפרסום דרישות התאמה להפצת מוצרים פיננסיים מורכבים והנחיות סופיות לרגולטורים כיצד לשפר את הפיקוח שלהם על מתווכים המחזיקים נכסי לקוח. הרשות התקבלה לראשונה כחברה לוועדה בסוף שנת 2018. מאז הצטרפותה השתתפה הרשות בדיונים וכתיבת ניירות עמדה של הוועדה בנושאים של בינה מלאכותית, ניגודי עניינים הנובעים מהליכי גיוס הון ומוצרים ממונפים הנמכרים לקמעונאים מעבר לדלפק (Retail OTC leveraged products).  

ועדה 4C, העוסקת באכיפה וחילופי מידע במסגרת הסכם יוסק"ו: הרשות חברה בוועדה זו ופעילה בעבודת הוועדה המוקדשת להידוק שיתופי הפעולה בין המדינות החברות נגד פשיעה בשוק ההון. בשנים האחרונות, עמדו על סדר היום של הוועדה נושאים מורכבים בתחום האכיפה כמו הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים, אתגרי פרטיות והגנת מידע, תנועות כספים חוצות גבולות ואיומים דיגיטליים אחרים. 

ועדה C5, העוסקת בסוגיות הנוגעות בניהול השקעות: הוועדה עוסקת בקרנות השקעה קולקטיביות וקרנות פרטיות לרבות קרנות גידור, קרות הון פרטיות וקרנות הון סיכון. הרשות חברה בוועדה זו, הדנה בנושאים מרכזיים ובהתפתחויות בזירה הבינלאומית הנוגעים לניהול השקעות בקרנות אלו. 

ועדה C6, העוסקת בחברות דירוג אשראי: הוועדה עוסקת ברגולציה של סוכנויות לדירוג אשראי. הרשות חברה בוועדה זו ולוקחת חלק פעיל בעבודת הוועדה להסדרת הפיקוח על חברות דירוג האשראי בישראל. הועדה כיום אינה פעילה באופן מלא אלא באופן חלקי בלבד. 

ועדה C8, האמונה על תחום המשקיעים הקמעונאיים (retail investors): תפקידיה המרכזיים של הוועדה כוללים התוויית מדיניות הארגון בכל הנוגע לחינוך פיננסי של משקיעים קמעונאיים וכן מתן ייעוץ לדירקטוריון הארגון (IOSCO Board) בנוגע להגנה על משקיעים אלה ויישום מדיניות בעניינם. הרשות חברה בוועדה ולוקחת חלק בקבוצת העבודה שיוזמת ומרכזת את קמפיין שבוע המשקיעים הבינלאומי (ה-WIW), קמפיין להעלאת המודעות לצרכנות פיננסית נבונה ואחראית בקרב הציבור הרחב. 

הוועדה האזורית האירופית (European Regional Committee – ERC): ה-ERC היא אחת מארבע וועדות אזוריות שהוקמו על ידי יוסק"ו כדי להתמקד בסוגיות אזוריות. הרשות חברה בוועדה שהעוסקת בסוגיות שונות הקשורות באסדרה האירופית, וכן במגמות ובסיכונים בשווקים האירופיים.  

ועדת הערכה (Assessment Committee): הוועדה עוסקת בפיתוח ועדכון של סטנדרטים בינלאומיים בתחום ניירות הערך שגובשו על ידי יוסק"ו. מדובר במערך של 38 עקרונות אשר מהווים מפתח השוואתי (בנצ'מרק) לפעילות ראויה של רגולטור בתחום ניירות הערך. בנוסף לכך, מבצעת הוועדה בדיקות הערכה של רשויות ניירות ערך ממדינות שונות בעולם החברות בארגון ובוחנת באיזו מידה הוטמעו העקרונות בהתאם למתודולוגיה של הארגון. בשנים האחרונות הרשות היתה חברה בקבוצת עבודה שבחנה את האסדרה הקיימת ב-40 תחומי שיפוט ואת התאמתה לעקרונות של פיקוח ראוי על שוק משני.

CER - הועדה עוסקת בסיכונים מתהווים (emerging risks): הרשות חברה בוועדה ופעילה במסגרת קבוצת העבודה האמונה על זיהוי סיכונים מערכתיים ליציבות המערכת הפיננסית הגלובלית. במסגרת עבודתה השתתפה הרשות, בין היתר, בתת-קבוצת עבודה אשר ביצעה סקר בנושא שימוש בטכנולוגיות על ידי גורמי האסדרה.

- (SFN) IOSCO Sustainable Finance Network: הרשות חברה ברשת שהקימה הנהלת יוסק"ו בסוף 2018, אשר נועדה לשמש כפלטפורמה העיקרית לחילופי מידע ודעות בין גורמי אסדרה בנושאים הקשורים לכלכלה בת-קיימא, בהם אחריות תאגידית ושינויי אקלים.

בנוסף, חברה הרשות בפורומים מיוחדים של הארגון בנושא טכנולוגיה פיננסית: 

א. IOSCO Fintech Network - במהלך שנת 2018 הקים ארגון יוסק"ו רשת לצורך עדכון חבריה בהתפתחויות בתחום הפינטק. מטרת הרשת היא לקדם פרויקטים של הארגון בנושאי בינה מלאכותית, טכנולוגיית הרישום המבוזר, טכנולוגיות לאסדרה ולפיקוח (RegTech ו-SupTech) וכן לדון בשאלות של מדיניות בתחום הפינטק. הרשות חברה ברשת זו מיום הקמתה.  

ב. ICO Consultation Network - כחלק מההתעניינות הגוברת של רשויות בעולם בנושא המטבעות הקריפטוגרפיים, הוקמה רשת לשיתוף מידע בין גורמי אסדרה בנושאי מדיניות ביחס למטבעות קריפטוגרפיים. הרשות חברה ברשת זו מיומה הראשון ומשתתפת בכל פעילויותיה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים