כניסה

המחלקה הבינלאומית ופיתוח עסקי
 

מחלקה הבינלאומית ופיתוח עסקי פועלת ליישום אסטרטגיית הרשות להתאמת פעילותה לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת שוק ההון הישראלי לשווקי העולם המובילים. 

המחלקה מקדמת הטמעה של סטנדרטים בינלאומיים בדיני ניירות ערך הישראלים לשם הגברת האטרקטיביות של השוק הישראלי בקרב משקיעים וחברות זרות, ופועלת בדרכים מגוונת לקידום כניסתם של גורמים פיננסיים בינלאומיים מובילים לישראל. בנוסף, המחלקה משתתפת באופן פעיל בעיצוב המדיניות של ארגון הגג של רשויות ניירות ערך העולמי (IOSCO), ואחראית לשיתופי הפעולה המתהדקים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם.  

תפקידה של המחלקה לרכז את הטיפול בכל ההיבטים הבינלאומיים של עבודת הרשות, ובתוך כך היא אחראית על הקשר עם גופי פיקוח בינלאומיים, בורסות זרות, ארגונים בינלאומיים ורשויות ניירות ערך ברחבי העולם, לרבות חתימה על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה עם רשויות וגופים אלה. כמו כן, פועלת המחלקה להחצנת היתרונות של שוק ההון הציבורי הישראלי וקידום הכרה של רשויות ובורסות זרות בדיני ניירות ערך הישראליים, על מנת להרחיב את הנגישות של שוק ההון המקומי למשקיעים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים.  

הפעילות הבינלאומית היא נדבך עיקרי ביעדים המרכיבים את האסטרטגיה הרב-שנתית של הרשות, בהם שמירה על שוק הוגן, ביסוס והרחבת השוק הציבורי, קידום החדשנות הטכנולוגית והתחרות בשוק ההון. על מנת להגשים יעדים אלו פועלת המחלקה בשלושה אופנים עיקריים:  

האחד - חתירה להרמוניזציה של דיני ניירות ערך בישראל עם הדינים הקיימים במדינות המובילות, בשים לב להתאמתם ככל הניתן לתשתית הרגולטורית המקומית. פעילות פיננסית בינלאומית מחייבת האחדה של דרישות רגולציה בתחומי האסדרה עליהם אמונה הרשות. ארגונים כגון IOSCO והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) פועלים לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו, בהן ישראל. בשנים האחרונות, פעלה רשות ניירות ערך לאסדרה של הדרישות בתחומי חברות הדירוג, ממשל תאגידי, פלטפורמות מימון המונים, אכיפה מינהלית, וכדומה, על בסיס סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים. 

השני - שילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם. במסגרת זו מתבלטת הרשות בשיתוף פעולה נרחב עם רשויות חוץ שהנן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה (MMoU). הסכם זה מאפשר להחליף מידע לא פומבי בין הרשויות וכן לסייע בביצוע פעולות אכיפה מורכבות נגד עבירות בשוק ההון. בנוסף, פועלת בשנים האחרונות המחלקה להגברת שיתופי הפעולה בתחום החדשנות והטכנולוגיה הפיננסית (פינטק), הן בחתימה על מזכרי הבנות ייעודים עם רשויות זרות והן בפורומים בינלאומיים המוקדשים לאתגרים ולסיכונים הטכנולוגיים הייחודיים בשוק ההון.  

השלישי – חיזוק החיבור הגלובלי של שוק ההון הישראלי לשווקים מפותחים, בין היתר על ידי עידוד משקיעים זרים והגברת הנגישות של חברות ישראליות לשווקים מפותחים. אחד הכלים המרכזיים אותם מקדמת הרשות בהקשר זה הוא כלי הרישום הכפול. בהקשר זה פעלה בשנים האחרונות הרשות להרחבת הסדר הרישום הכפול עם בורסות נוספות בהן סינגפור (הכולל הכרה הדדית ברגולציה הישראלית), הונג קונג וטורונטו, המאפשרים לחברות שנרשמו למסחר בשווקים אלו להירשם במקביל גם בישראל. בשנים הקרובות מתכוונת המחלקה לפתח כיוונים נוספים להגברת אטרקטיביות שוק ההון המקומי בעיני משקיעים זרים ולעודד פעילות של מוסדות פיננסיים בינלאומיים בישראל.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים