כניסה

הסדר הרישום הכפול

הסדר הרישום הכפול, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2000 על רקע תהליכי הגלובליזציה בעולם, מאפשר לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסות זרות מסוימות לרשום אותם למסחר גם בישראל, בהתבסס על דיווחיהן לפי הדין הזר. זאת מתוך הבנה שתהליכי הגלובליזציה מובילים כיום חברות לבחור ביותר ממקום מסחר אחד בעולם, לצד תחרות של שווקים על חברות גדולות ובינלאומיות. 

עד שנת 2018 כלל הסדר הרישום הכפול שלוש בורסות: בורסת ניו יורק, נאסד”ק ובורסת לונדון – מהן מגיעות כ- 60 חברות דואליות שנסחרות בבורסת תל אביב לפי הסדר זה. אותן חברות דואליות מהוות בשנים האחרונות בין 40% ל-60% משווי השוק של הבורסה בתל אביב, המדדים המובילים ומחזורי המסחר בה. רובן של החברות הדואליות לא נסחר בבורסה בתל אביב קודם להסדר הרישום הכפול. 

בחודש יוני 2018 אישרה הכנסת תיקון לחוק ניירות ערך אשר הרחיב את הסדר הרישום הכפול כך שיכלול שלוש בורסות נוספות – בורסת סינגפור, בורסת הונג-קונג ובורסת טורונטו. הוספת הבורסות הללו נעשתה לאחר תהליך של בחינת השווקים הזרים על ידי סגל הרשות, לרבות האסדרה שחלה בהם ומעגלי הפיקוח השונים, במטרה להבטיח שניתן להסתמך עליהם לצורך ההגנה על ציבור המשקיעים בישראל. 

על רקע הוספת הבורסות, חתמה הבורסה בתל אביב על הסכם עם בורסת סינגפור שנועד לעודד תהליך של הנפקה ראשונה לציבור (דואלית) בשתי הבורסות. במסגרת זו ניהל סגל הרשות תהליך מול גורמי האסדרה בסינגפור, אשר הוביל להסכמות על הכרה מלאה שלהם באסדרה הישראלית לצורך הגשת תשקיף. לפיכך, חברה תוכל להנפיק בשני השווקים בו-זמנית על ידי שימוש בתשקיף ישראלי, שיוכן לפי כללי ניירות הערך הישראליים. 

מערך הפיתוח העסקי הבינלאומי במחלקה פועל לביסוס הכרה הדדית דומה בבורסות מובילות נוספות, אשר יוביל לחיזוק האטרקטיביות של שוק ההון הישראלי בעולם. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים