כניסה

בעל שליטה
יחיד היכול להשפיע על פעולותיה של חברה, עם לגבי פעילות שוטפת ואם לגבי קביעת המדיניות. בעל שליטה בחברה חייב להחזיק מינימום מסוים מהון המניות שלה: תיאורטית, כדי לשלוט מעשית בחברה יש צורך ביותר מ-50% מהון המניות המצביעות של חברה. בפועל, כאשר יש פיזור רב של המניות בציבור, מספיק לעתים שיעור נמוך של אחזקות כדי לזכות ברוב באסיפה הכללית ולשלוט בחברה.​

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים