כניסה

חוזה עתידי
חוזה בין שני צדדים, שבמסגרתו מוכר אחד מהם נכס בסיס. נתוני החוזה הם נתונים סטנדרטיים הנהוגים באותה בורסה, ומועד הביצוע הוא סוף רבעון או סוף חודש.
חוזה עתידי נסחר בבורסה כמו מניה. הקונה והמוכר של חוזה עתידי מסכימים ביניהם, בהווה על המכות והמחיר של מוצר כלשהו, ועל תאריך ביצוע העסקה.
דוגמה לחוזה עתידי: הקונה רוכש אופציית רכש במחיר מימוש השווה למדד המעו"ף במועד ההתחלה, וכותב אופציית מכר במחיר מימוש זהה. זהו שילוב היוצר התחייבות לקנות את מדד המעו"ף במועד הפקיעה - במחירו כיום.
באם ירד המחיר ישלם הקונה למוכר את פער הירידה, באם עלה המחיר ישלם המוכר לקונה את פער העלייה במחיר. חוזים עתידיים נערכים ונסחרים במגוון רחב של מוצרים, החל בסחורות חקלאיות וכלה במכשירים פיננסיים כמו שערי חליפין של מטבע זר או מדדי מחרים של קבוצות מניות.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים