כניסה

תשואה
ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על השקעתו בנייר ערך מסוים. ההכנסה, או הרווח, נמדדים באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב של המניה), בדרך כלל במונחים של שנה. לגורם הזמן חשיבות רבה לגבי שיעור התשואה, וככל שהתמורה המתקבלת קרובה יותר למועד ההשקעה, שיעור התשואה גבוה יותר ולהיפך. כדי לקבל את שיעור התשואה יש לחלק את ההכנסה במחיר הרכישה ולהתחשב בגורם הזמן.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים