כניסה

מילון מונחים
הצג הכל במצב פתוח

bid,ask (קח ותן)

אופציות מעו"ף

אופציית רכש (Call)

איגרת חוב

איגרת חוב להמרה

אינפלציה​

אסיפה כללית

בורסה

בנק ישראל

בעל רישיון

ברוקר

דוח תקופתי

דיבידנד ​

דיווח מיידי

הון

חברה בת

חברה מדרגת​

חברה ציבורית

חוזה עתידי

כתב אופציה

מגנא

מדד​

מדד המחירים לצרכן

מח"מ​

מידע פנים

מנהל תיקים

מנוף אשראי ​

מניה​

מסלקת הבורסה​

משקיעים מוסדיים ​

נאמן (קרן)

נזילות

ניירות ערך​

ניירות ערך המירים

ניירות ערך מסחריים

נכס בסיס

נכס ייחוס​

סחירות​

פיזור סיכונים

קופת גמל

קרן נאמנות

ריבית בנק ישראל​

ריבית משתנה

שווי שוק

תנודתיות

תעודת חוב​

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות