כניסה

מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי
תפקיד מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי (להלן: "המחלקה הכלכלית") הינו לתת ייעוץ כלכלי ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות במגוון רחב של נושאים.
הייעוץ אשר ניתן על ידי המחלקה מבוסס בין היתר על מעקב שוטף אחר שוק ההון והתפתחויות כלכליות בישראל ובעולם; על בחינת ההשלכות של החלטות ואירועים נקודתיים הנוגעים לעבודת הרשות או לשוק ההון; על מאגרי נתונים ומדדים ממוחשבים המפותחים ומתוחזקים על ידי המחלקה; ועל מחקר גנרי בנושאים בעלי השלכות רוחביות על שוק ההון המבוצע במחלקה. כמו כן, המחלקה אחראית על פיתוחן של מערכות ייעודיות תומכות החלטה אחרות.
 
ייעוץ כלכלי
המחלקה מעניקה ייעוץ כלכלי וסיוע למחלקות הרשות בנושאים הקשורים להתנהלות השווקים והשחקנים ולהסדרת פעילותם; כמו גם, לגבי אופי המוצרים הנסחרים בשווקים ולהסדרת המסחר בהם. בין הנושאים שבהם היא פועלת: בחינת יעילות של הסדרה חדשה; בדיקת השלכות של ביטול ההסדרה הקיימת; מתן ייעוץ וליווי לגורמי האכיפה ברשות;  בניית מודלים למיפוי וניהול סיכונים סיסטמיים. כמו כן, המחלקה הכלכלית נוטלת חלק בעבודה מול ארגונים בינלאומיים.
המחלקה הכלכלית מובילה שני צוותי עבודה: צוות שוק ההון וצוות הרשות לניהול סיכונים סיסטמיים. כמו כן, היא משתתפת בצוותי עבודה בתוך הרשות ומייצגת את הרשות בצוותי עבודה בין-משרדיים. כמו כן, היא לוקחת חלק בוועדות מטעם הרשות, בוועדות ציבוריות המוקמות מטעם הרשות ובוועדות ציבוריות המוקמות מטעם גופים אחרים.
 
ייעוץ אסטרטגי
מלבד הייעוץ הכלכלי, הניסיון והידע המחקרי והיישומי הנצברים מאפשרים למחלקה לספק ייעוץ אסטרטגי ליו"ר רשות ניירות ערך ולמחלקות הרשות. המחלקה מנתחת נתונים ומידע כלכלי, עוקבת אחר שוקי הון בעולם, אחר שינויים בהסדרה ואחר התפתחויות כלכליות בכלל. ניתוח זה משמש בסיס לקבלת החלטות אסטרטגיות ברשות ולקביעת מדיניות בכל הקשור למפת הדרכים של הרשות וליעילות ההסדרה. המחלקה מספקת ערך מוסף בזכות הראייה המערכתית של תחומי ההסדרה שעליהם אמונה רשות ניירות ערך, ובחינתם באמצעות מתודולוגיות מקובלות בעולם הכלכלה והמימון.
 
מחקר כלכלי
המחלקה הכלכלית מבצעת מחקרים כלכליים במטרה להרחיב את בסיס הידע וההבנה של שוק ההון ובמטרה להרחיב את מגוון הכלים למחקר ולמעקב אחר השוק. חלק ממחקרים אלה נערכים באמצעות שיתופי פעולה בין המחלקה ובין אנשי מחקר ואקדמיה. מטרת שיתופי הפעולה היא להרחיב את המשאבים הזמינים למחקר ברשות במטרה להגדיל את התפוקה ואת רוחב היריעה שלו. שיתופי הפעולה נעשים בין היתר באמצעות מלגות שמעמידה הרשות לחוקרים אלה.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים