כניסה

טעויות נפוצות

· לחוקרי רשות ני"ע אין סמכויות כמו למשטרה.

  לא נכון. לחוקרי הרשות סמכויות דומות לסמכויות חוקרי משטרה, לרבות

  סמכות חיפוש ומעצר.

 

· מחלקת החקירות מחליטה אם להגיש כתב אישום או לא.

  לא נכון. בסיום חקירה, מחלקת החקירות מעבירה את התיק ומסקנותיה לפרקליטות  

  הפרקליטות בוחנת את הראיות בתיק  ומחליטה אם ניתן להגיש כתב אישום, אם לאו.

 

· עבירות על חוק ניירות ערך הן עבירות קלות שלא נכנסים בגינן למאסר.

  לא נכון. חלק מהעבירות בחוק ניירות ערך הן  עבירות פליליות  מסוג פשע  הנושאות בצידן  עונש מאסר של עד 5 שנים. נזכור כי קיימת סמכות לחקור גם עבירות חמורות, ובכלל זה עבירות פשע, לפי חוק העונשין ולפי חוק איסור הלבנת הון.

 

· אם החקירה נמשכת זמן רב, סימן שאין לנו ראיות בתיק.

  לא נכון. יחידת החקירות מבצעת חקירות מורכבות ורחבות היקף. לעתים נדרש שימוש באמצעים טכנולוגיים ייחודיים  ובחיקורי דין במדינות זרות.

 

· חוקרי ני"ע חוקרים רק נושאי משרה ובעלי תפקידים בשוק ההון

  לא נכון. הסמכות בחוק מאפשרת לחוקר לחקור כל אדם הקשור לחקירה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים