כניסה

הקו החם - קו ישיר למסירת מידע למחלקת חקירות ומודיעין
"הקו החם" מאפשר לכם למסור מידע, ישירות למחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר ברשות ניירות ערך, כל אימת שאתם נתקלים בחשדות לעבירות על דיני ניירות ערך או בחשדות אחרים לפעילות לא חוקית או לא תקינה בשוק ההון או הקשורה לפעילות בו.
 
מה יוצא לי מהגשת תלונה/מידע?
 
באפשרותכם לסייע לנו במילוי תפקידינו לשמירת תקינות המסחר והפעילות בשוק ההון והגינותם; אם ידוע לכם על עבירות המתבצעות בשוק ההון, נודה על קבלת כל מידע הנוגע להן או למבצעיהן - בתחום המסחר בבורסה - כדוגמת שימוש במידע פנים, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ("הרצת מניות"); בתחום הגילוי והדיווח של תאגידים ציבוריים - כדוגמת פרטים מטעים בדוחות ובתשקיף; בתחום הסדרת העיסוק בייעוץ, שיווק וניהול תיקים - כדוגמת מתן ייעוץ או ניהול תיקים ללא רישיון; בתחום הגילוי והדיווח של קרנות הנאמנות וכיו"ב.
 
מה נדרש ממני?
 
ככל שנקבל פרטים מלאים יותר על האירוע או החשד - יקל עלינו לטפל בפנייה. אם קיימים ברשותך מסמכים / צילומים המבססים את טיעוניך, ניתן לצרפם לפנייה זו.
אינכם חייבים למסור פרטים מזהים, אולם פרטים להתקשרות חוזרת חשובים לנו, כיון שיתכנו מקרים בהם נבקש לקבל הבהרות או פרטים נוספים מעבר לחומר שהעברתם אלינו לשם מיצוי הבדיקה או החקירה.

מה צפוי לי בעקבות מסירת המידע? האם אדרש להעיד?
 
אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת לשמור על חשאיות מלאה בכל הקשור לפנייתכם ופרטיכם. יחד עם זאת, במידה ויפתח תיק חקירה או בירור מנהלי, יתכן כי שמכם יעלה במהלך הבירור או הבדיקה ותזומנו למסור פרטים וידיעות אודות הארוע המדובר.

 

פנייה לקו החם

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים