כניסה

נורות אזהרה

אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי - זה לא אמיתי!

ישנם סימנים או פעולות מסוימות, אשר כל אחד בפני עצמו אינו מהווה בהכרח סיבה לדאגה, אך כמה מסימנים אלו יחד, עלולים להתריע כי משהו לא בסדר..

לדוגמא:

-   דוחקים בך להשקעה מהירה, ללא זמן לבדוק, להתלבט ולהחליט.

-   מציעים לך תשואה קבועה גבוהה מהמקובל במשק.                                

-   מנהל השקעות אומר לך כי מצא נוסחה לרווח מהיר ללא סיכון.    

-   עסק בו כל הפעולות מבוצעות ומרוכזות על ידי אדם אחד.

-   מנהל ההשקעות מבקש ממך את הסיסמאות וההרשאות לחשבונך ונמנע מלפעול

    באמצעות יפוי כח/ הרשאה לחשבון.

-   מנהל ההשקעות מבקש ממך להעביר את כספך לחשבונו, על מנת שינהלו עבורך

    שם.

-   הגיע לאוזנך שמועה, שאינך יודע מה מקורה, בקשר לכדאיות השקעה בנייר ערך  

    מסוים. (יש להיזהר משמועות פיקטיביות בפורומים/ בלוגים שונים).

מדריך לגלקסיה להשקעות לא מפוקחות

רשימת יועצים, משווקים ומנהלים

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים