כניסה

על הרשות

רשות ניירות ערך הוקמה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כדי לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים בשוק ההון בישראל.

במסגרת זו מפקחת הרשות באופן ישיר על פעילותם השוטפת של רוב הפעילים בשוק ההון ובהם הבורסה, החברות הציבוריות, מנהלי קרנות נאמנות, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, נאמנים וחתמים, כדי להבטיח את התנהלותם ההוגנת. בסוף שנת 2012, הציגה רשות ניירות ערך את "מפת הדרכים לקידום שוק ההון", תוכנית אסטרטגית רב-שנתית עם לוח זמנים מפורט לעבודת הרשות לשנים הקרובות. התוכנית מבוססת על ההכרה בחשיבותן של ראייה ארוכת טווח בשוק ההון, ותפקידה של הרשות בהסרת חסמים רגולטוריים כדי להפוך את שוק ההון ואת הבורסה למנוף צמיחה משמעותי יותר בכלכלה הישראלית.

 למידע נוסף גילשו לאתר >

תגיות: