כניסה

מידע נוסף למועמדים

תנאים לקבלת רישיון לעיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות
אדם המבקש לעסוק במקצועות הללו נדרש לקבל מהרשות רישיון על פי חוק. על מנת לקבל רישיון זה יש לעמוד במספר תנאים ובהם בחינות, התמחות ודרישות מהימנות - לחץ כאן.

בחינות רישוי
בחינות הרישוי מבוצעות באמצעות חברה חיצונית - לחץ למעבר לאתר בחינות הרישוי.

מידע על מועדי בחינות
למידע בדבר מועדי הבחינות בקיץ 2016 לחץ כאן.

רישום לבחינות ובקשות פטור מבחינות ומהתמחות
- למידע בדבר רישום לבחינות ובקשת פטור מבחינות, בהתבסס על תואר אקדמי בהתאם לתקנות בעניין בקשה לרישיון בחינות, התמחות ואגרות - לחץ כאן.
- למידע בדבר פטור מבחינות ומהתמחות מטעמים מיוחדים - לחץ כאן.

מידע אישי למועמד

תגיות: