כניסה

מידע בעניין רישוי
 

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות, בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

טיפול המחלקה בנושאים אלה כולל, בין היתר, הענקת רשיונות ליחידים ולחברות בתחום ניהול תיקי השקעות, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות, לרבות ההליכים המקדמיים לקבלת הרישיון (עריכת בחינות רישוי, אישור ופיקוח על התמחויות, בדיקת מהימנות של מבקשי רישיון, הנפקה, התליה, ביטול רשיונות ועוד), מתן אישור לחברות לפעול כמנהלי קרנות נאמנות ולנאמנים להן ומתן היתרים להחזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות, ופיקוח שוטף על עמידת בעלי רשיון בהוראות החוק.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים