כניסה

מידע בעניין קרנות נאמנות
 

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות.

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות במחלקת השקעות עוסקת בפיקוח שוטף על עמידת מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות בהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות בנאמנות"). כמו כן מטפלת היחידה בבדיקת תשקיפי קרנות, בבדיקת הדוחות המידיים המוגשים לרשות בידי מנהל הקרן והנאמן ובאיתור חריגות מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. בנוסף, מעניקה היחידה ליווי מקצועי של הליכי חקיקה בתחום הקרנות, ושל הליכי אכיפה בהפרות חוק הקרנות, וכן מתן מענה מקצועי לפניות מגורמים בתעשיה (יחידים וקולקטיב) ולפניות ציבור.​

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים