כניסה

רפרנט/ית למערך הפיקוח השוטף על חברות ציבוריות (משרה 6627)
מחלקת תאגידים עוסקת בפיקוח על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ועל תאגידים נוספים שהנפיקו ניירות ערך לציבור (מניות ואגרות חוב). המחלקה נמצאת במרכז העשייה בשוק ההון ומסדירה את מכלול היבטי הגילוי המפורסם לציבור על ידי התאגידים המדווחים, לשם קבלת החלטות השקעה.

התפקיד כולל, בין היתר, עבודה בצוות המונה כ-5 עובדים שכל אחד מהם אחראי לפקח על דיווחיהן של מספר תאגידים מדווחים, בענפי פעילות מגוונים (כדוגמת טכנולוגיה, מדעי חיים, אנרגיה, נדל"ן, תעשיה, קמעונאות ועוד), ניתוח וטיפול בסוגיות חשבונאיות, משפטיות וכלכליות (הערכות שווי) במסגרת בדיקת תשקיפים, דוחות כספיים ודיווחים שוטפים המוגשים לרשות ומעורבות בפרויקטים של פיתוח שוק, הסדרה רגולטורית ונושאים נוספים הקשורים לעבודת המחלקה.

תנאי סף

- תואר ראשון במשפטים ורישיון עריכת דין או תואר ראשון בחשבונאות או כלכלה - ממוסד מוכר להשכלה גבוהה;

- כישורי ביטוי גבוהים בכתב ובעל פה;

- יכולות אנליטיות גבוהות.

כישורים המקנים יתרון

- הצטיינות בלימודים;

עורך/ת הדין - ניסיון מוכח בטיפול בסוגיות משפטיות בתחום דיני ניירות ערך ודיני  החברות;

- רואה/ת החשבון - ניסיון מוכח בהקשר של דיווח כספי של תאגידים מדווחים, ובכלל זה היכרות מעמיקה  עם כללי IFRS, תקני ביקורת, הליך הביקורת והליך עריכת הדוחות הכספיים;

- תואר משולב במשפטים ובחשבונאות;

- תואר שני במשפטים או חשבונאות או תואר נוסף בכלכלה או מנהל עסקים;

- היכרות וניסיון בשוק ההון והבנה של מערכות הכללים הקשורות בו;

ניסיון מקצועי באחד יותר מן התחומים הבאים: ביצוע אנליזות לחברות ציבוריות, עריכת הערכות שווי או שמאויות נדל"ן, או דירוגי אשראי;

- רקע והבנה בשימוש בכלים טכנולוגיים ובמאגרי מידע ייחודיים בתחומי העיסוק של המחלקה;

- למתמחים/ות בחשבונאות  - עדיפות תינתן למועמדים/ות שסיימו את מבחני ההסמכה של מועצת רואי חשבון.

••••••

- מקום העבודה: רשות ניירות ערך, ירושלים. קיימת אפשרות לעבודה היברידית המשלבת עבודה מרחוק (מהבית) ועבודה חלקית גם ממשרדי הרשות בתל אביב.

- על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים ומהימנות

- שכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת

- הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים.

-רק פניות מתאימות תענינה-

להגשת קו"ח לחץ כאן

ניתן להגיש קו"ח עד 7.2.22

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים