כניסה

תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
 

תוכנית שנתית 2020  - קידום העסקת אנשים עם מוגבלות

העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתכנית העבודה של הרשות מזה מספר שנים. האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות, יצירתיות ומשמעותיות גם לעובד וגם לארגון. הרשות פועלת לקידום אוכלוסייה מגוונת ובכלל זה, פתיחת משרות ייעודיות לאוכלוסייה זו.

בשל החשיבות בהעסקת עובדים עם מוגבלות וכדי לוודא שאכן ההעדפה מתקנת נשמרת,

נגייס שני תקנים ייעודיים לעובדים בעלי מוגבלות.

כמו כן, בשנה הקרובה הרשות תיתן עדיפות לגיוס עובדים עם מוגבלות ותפעל באופן הבא:

  1. כל מכרז שייצא יכלול את ההודעה הבאה "הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים"  

  2. וועדת המכרזים של הרשות תתודרך לקדם מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד

לאור הקשיים שעומדים בגיוס אנשים עם מוגבלויות, בכוונתנו לפנות, באופן יזום, לגורמים ייעודים העוסקים בגיוס ושילוב עובדים עם מוגבלות ונסתייע, ככל הניתן, במרכזי התמיכה שמפעילה הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

להלן מקורות הגיוס בהם נסתייע בגיוס המשרות הייעודיות:

מרכז תעסוקה שווה 

https://taasukashava.org.il

סיפתח - סטודנטים ואקדמאיים עם מוגבלותsiftach@jdcnet.org

אתר אינטרנט "עבודה נגישה" - פרסום משרות

https://www.avodanegisha.org.il/

הדרכות :

נקיים במהלך השנה פעילות (הרצאה, ביקור חוויתי כו') הקשורה לנושא הגיוון וההכלה, במטרה להגביר את המודעות והחשיבות לגיוון וגיוס עובדים עם מוגבלות.

דרכי קשר עם הרשות:

אנו מזמינים מועמדים עם מוגבלות לשלוח לנו קו"ח ולהצטרף לרשימת תפוצה, עם כל פתיחת משרה חדשה תקבלו דיוור למייל המעודכן אודות המשרה.

לכל פנייה בנושא זה, ניתן לייצור קשר ישיר עם מיטל נעים , הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6556592 או במייל meitaln@isa.gov.il

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים