כניסה

הליך 12/11 - קול קורא לביצוע מחקר כלכלי עבור המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך
קול קורא לביצוע מחקר כלכלי
 
עבור המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על דחייה של המועד האחרון להגשת ההצעות להליך המיון, ליום 31.10.2011 בשעה 14:00.

הבהרות להליך - קול קורא:
 
1. מצ"ב ההבהרות להליך : הבהרות להליך 12/11.

2. מצ"ב נוסח מסמכי ההליך לאחר הבהרות+ עקוב אחר שינויים- 27.09.2011: נוסח מסמכי ההליך+עקוב אחר שינויים.

3. מצ"ב נוסח נקי של ההליך לאחר שינויים - 27.09.2011 - נוסח מסמכי המכרז לאחר הבהרות.

 

בכוונת רשות ניירות ערך ("הרשות") להתקשר עם ארבעה חוקרים, לצורך ביצוע ארבעה מחקרים בתחום הכלכלה. ארבעת החוקרים שייבחרו יבצעו מחקרים בנושאים שיוגדרו במשותף עם המחלקה הכלכלית של הרשות.
 
חוקר שייבחר יהיה זכאי למלגת מחקר בסך 120,000 ש"ח, שתשולם לו בהתאם להתקדמות המחקר ובהתאם לעמידתו באבני דרך מחקריות המוגדרות בחוזה.
 
תמצית תנאי הסף לצורך הגשת מועמדות הינם:
 
*  תואר ראשון בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות או בסטטיסטיקה או במתמטיקה או בפיזיקה או במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה;
 
*  תואר שני לפחות בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות או במתמטיקה או בסטטיסטיקה או בפיזיקה או במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. לחילופין, תלמידים לתואר שני, שסיימו 80% לפחות מחובותיהם לתואר שני באחד מהמקצועות דלעיל;
 
עדיפות תינתן ל:
 
*  מועמדים בעלי תואר אקדמי גבוה יותר; מועמדים בעלי נסיון מחקרי רלוונטי; מועמדים בעלי היכרות וידע על שוק ההון; מועמדים בעלי נסיון פרקטי בשוק ההון; מועמדים בעלי ציונים גבוהים; מועמדים שפרסמו פרסומים בעלי אופי אקדמי; מועמדים בעלי היכרות עם תוכנות: sas, stata, matlab;
 
*  מועמדים בני העדה האתיופית ובני האוכלוסיה הערבית.
 
 
הליך המיון יכלול גם יום מבחנים וראיון בעל-פה.
 
ניתן לעיין במסמכים המלאים בקישור המצ"ב: מסמכי הליך- מחקר כלכלי.
 
את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום שני ה- 31.10.2011, בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הרשות, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בקומת הקרקע.
 
כל האמור לעיל הינו בתמצית ובאופן כללי בלבד. הדרישות והנוסח המחייבים הם אך ורק אלה המפורטים במסמכי ההליך עצמו ובחוזה המצורף לו, הניתנים להורדה באינטרנט.


 

 

 

 

 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים