כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסטמטיקס בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

​י"א בכסלו, התשפ"ב

‏‏‏‏15 בנובמבר, 2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת סיסטמטיקס בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך רכישת רשיונות לתוכנת MATLAB.

רצ"ב חוות-דעתו של מר גיא סבח, סגן מנהל המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת סיסטמטיקס בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il  לא יאוחר מיום 02.12.2021. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר גיא סבח לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים