כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת וויקו פתרונות בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993
 

17/05/2020

 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת וויקו פתרונות בע"מ (להלן "החברה") בפטור ממכרז פומבי ובהתאם להליך הקבוע בתקנות התשנ"ג-1993 3(29) ו-3א' לתקנות חובת המכרזים, לצורך רכישת רשיון לשימוש בתוכנת Word accessibility We-Co להנגשת מסמכים.

רישיון השימוש אינו מוגבל במספר משתמשים, והוא עבור כלל משתמשי הרשות.

ההתקשרות המבוקשת עם החברה היא לשנתיים, החל מה-1.7.2020 ועד ל-30.06.2022, עם אופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות (2024-2023) וכן אופציה לרכישת רישיונות נוספים בהתאם לצרכי הרשות.

היקף ההתקשרות השנתי הצפוי לשנת התקשרות עומד על 42,000 ₪ + מע"מ.

רצ"ב חוות-דעתה של גב' שים רובין, סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע של הרשות, לפיה חברת וויקו פתרונות בע"מ הינה היחידה שיש לה מוצר העונה על דרישות הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: simr@isa.gov.il לא יאוחר מיום 04.06.2020. יש לוודא כי הפניה התקבלה. אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

 

תגיות: