כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

י"א בכסלו התשפ"ב

‏‏‏‏15  בנובמבר  2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך רכישת רישיונות לתוכנת SAS עם ממשק SAS Enterprise Guide וזאת לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.

רצ"ב חוות-דעתו של מר גיא סבח, סגן מנהל המחלקה הכלכלית ברשות, לפיה חברת מיה מחשבים בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת Michrazim@isa.gov.il, לא יאוחר מיום 2.12.2021 יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר גיא סבח לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים