כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם יבמ ישראל בע"מ כספק יחיד, בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

יג' בטבת התשע"ח 

31 בדצמבר, 2017

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם יבמ ישראל בע"מ בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך קבלת שירותי תחזוקה לשרתים מתוצרת IBM ו-LENOVO ושרתי אחסון מתוצרת IBM וכן קבלת אחריות יצרן לשרתי LENOVO ו/או לשרתי X86 מתוצרת IBM (להלן: "השירות"). 

מצ"ב חוות-דעתו של מר נתן הרשקוביץ, מנהל מחלקת מערכות מידע ברשות, לפיה מדובר בספק היחיד לביצוע השירות האמור. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 18.01.2018. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר. 

לחוות דעתו של מר נתן הרשקוביץ לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים