כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת מייקרוסופט ישראל בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993
 

28 בפברואר, 2021

טז' באדר, תשפ"א

1.       רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת "מייקרוסופט ישראל בע"מ" (להלן: "החברה") כספק יחיד, בפטור ממכרז פומבי ובהתאם לקבוע בתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך קבלת שירותי תמיכת Premier במוצרי החברה שנרכשו על ידי הרשות.

שרות Premier כולל מספר מרכיבים, שחלקם קריטיים לשם תקינות ושימור מערכות סביבת מיקרוסופט שברשות. השרות כולל גם בנק שעות של מהנדסי החברה שעומדים לרשות הרשות לצורך טיפול בתקלות, תחזוקה שוטפת של המערכות, מתן פתרונות לבעיות שעלולות להתעורר ומתן הדרכות בהתאם לצורך וזאת - בזמינות של 24/7.

2.       היקף ההתקשרות הצפוי לשנה הינו 392,000 ₪ + מע"מ עבור חבילת שירותים הכוללת:

 Offline Assessment, Problem Resolution Support, Service Delivery Management, Support Assistance, WorkshopPLUS

3.       ההתקשרות המבוקשת עם החברה היא לשלוש שנים, החל מ-01/03/2021 ועד ל-28/02/2024, עם אופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם.

4.       רצ"ב חוות-דעתו של נתן הרשקוביץ, סמנכ"ל מערכות מידע של הרשות, לפיה חברת מיקרוסופט ישראל בע"מ הינה הגורם היחיד היכול להעניק את שירותי Premier לרשות. לצפייה לחץ כאן

5.       אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים המפורטים לעיל, רשאי לפנות לרשות בכתב, בדואר אלקטרוני zivs@isa.gov.il לא יאוחר מיום 18/03/2021. יש לוודא כי הפנייה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים