כניסה

מפת הדרכים - מתווה, יעדים ואסטרטגיה
 

בשנת 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את "מפת הדרכים" – מתווה יעדים ואסטרטגיה שגיבשה הרשות, שמטרתו לתרום להגנה על ציבור המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון.

הרשות פועלת במרץ להשגת יעדי "מפת הדרכים", הושלמה חקיקת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו והתקנות מכוחו, לרבות התקנות להסדרת קרן פקדונות ומלוות (הקפ"מ, מכשיר השקעה סולידי), הושלמה גם חקיקת  החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ותוקנה ההוראה בנושא בירור צרכי הלקוח והתאמת השירות הניתן לו על ידי יועץ השקעות. הרשות מוסיפה לפעול לתיקוני חקיקה שונים כגון הצעת החוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ והקלה נוספת לבעלי רישיון באמצעות תיקון דרישות הביטוח החלות עליהם.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים