כניסה

רשימת קרנות נאמנות

חיפוש לפי

שם קרן
מספר בורסה
שם מנהל
סוג קרן כספית
קרן כשרה
עוקבת תיק בנק

פרופיל חשיפה של הקרן:

מניות
מט"ח

סיווג לצורך פרסום

סוג קרן
כותרת על
כותרת ראשית
כותרת משנית

נכס מעקב / BENCHMARK

סוג נכס מעקב
אפיק נכס מעקב
נכס מעקב וסימולו

המידע אודות כל אחת מן הקרנות שברשימה, המוצג בעת בחירת הקרן מתוך הרשימה, מתבסס כולו על דוחות שפרסמו מנהלי הקרנות במגנא, והרשות אינה אחראית לנכונותו, לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בו.


להסבר אודות דמי הניהול בקרנות משולבות ובאגד קרנות לחץ כאן

תוצאות חיפוש

דף  1 מתוך  46

עודכן ב  20/04/2024

 • 0A) FOREST) אגם - אג"ח מדינה

 • 0A) PTF) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

 • 0A) PTF) תל גוב-כללי

 • 3B) FOREST) עיטם

 • 4A) PTF) ת"א 125

 • 4A) PTF)י אינדקס ת"א Mid Cap

 • ABי (4D) מניות גלובלי

 • ABי (4D) מניות US

 • Bloomberg US Corporate 1-5 Years (0A) PTF מנוטרלת מט"ח

 • Bloomberg US Corporate 1-5 Years (0D) PTF

 • Bloomberg US Intermediate Credit (0D) PTF

 • DJ Asia Dividend 30 (4D) PTF

 • DJ Internet Composite (4A) PTF מנוטרלת מט"ח

 • DJ US Real Estate (4D) PTF

 • FOREST (י0A)(!) אג"ח מדורג

 • FOREST (י0B)(!) אג"ח ללא מניות

 • FOREST י(1B)י 10/90

 • FOREST י(2A) סלקט 15/85

 • FOREST י(2B) סלקט 25/75

 • FOREST י(2B)י 20/80

 • FOREST י(2B)י 30/70

 • FOREST י(4B) מניות

 • FORESTי (1B)(!) אג"ח

 • Gse Spotי (0A) מחקר קונצרני

 • Gse Spotי (4B) מניות

 • HAREL (4D) US EQUITY - קרן נאמנות לתושבי חוץ

 • ISP Asset Management י(4D) מניות חו"ל

 • ISP Asset Managementי (0B) אג"ח ללא מניות

 • ISP Asset Managementי (1B)י 10/90

 • ISP Asset Managementי (2B)י 20/80

 • ISP Asset Managementי (4B) מניות ישראל

 • MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 Smart Momentum

 • MTF מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה

 • MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4

 • MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

 • MTF מחקה (00) אינדקס CoCo ישראל-10

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות 

 • MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

דף  1 מתוך  46

​*בהתאם להוראות הדין , מנהל קרן מחקה משולבת קרנות ומנהל אגד ישראלי

אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול קרן מחקה משולבת קרנות או אגד קרנות

מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בקרן כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים